پرونده های برگزیده
انتخاب زبان
  • Azərbaycani
  • English
  • Türkçe
  • فارسی

جنگ‌ها و معاهدات ایران و عثمانی


 در دوران حکومت عثمانیان (1299م-1922م)، سلاطین عثمانی به دفعات لشکرکشی‌های گسترده‌ای به جانب ایران صورت دادند و به دنبال این لشکرکشی‌ها جنگ‌های متعدد و نبردهای طولانی مدت در نقاط مرزی ایران و عثمانی به وقوع پیوست. در جریان این رویارویی‌ها سرزمین‌های قفقاز، آذربایجان، کردستان و عراق مورد مناقشه طرفین بود و بخش‌های مختلفی از این مناطق بارها میان ایران و عثمانی دست به دست شد و در نتیجه این تحولات عهدنامه‌های متعددی نیز میان دو طرف منعقد گردید.

این صفحه شامل فهرستی از نبردهای رخ داده میان دولت‌های ایران و عثمانی در ادوار مختلف تاریخی و عهدنامه‌های منعقد شده میان طرفین می‌باشد.

  

 

عنوان توضیحات پادشاه ایران سلطان عثمانی عهدنامه

جنگ چالدران
920هجری قمری
(1514 میلادی)

  شاه اسماعیل صفوی سلطان سلیم یکم  
جنگ 22 ساله
940 تا 962 هجری
(1533 تا 1555میلادی)
جنگ صافی رود
جنگ مرند
  لشکرکشی نخست سلطان سلیمان به ایران
نبرد قارص
لشکرکشی دوم سلطان سلیمان به ایران
نبرد ارزروم
لشکرکشی سوم سلطان سلیمان به ایران
شاه تهماسب صفوی سلطان سلیمان یکم

 پیمان آماسیه
962 هجری قمری
(1555 میلادی)

جنگ 11ساله
986 تا 997 هجری
(1578 تا 1589 میلادی)

نبرد چیلدر
جنگ‌های شروان
جنگ مشعل
اشغال تبریز توسط عثمانیان
قتل‌عام مردم تبریز توسط عثمانی (993 هجری)
قتل‌عام مردم تبریز توسط عثمانی (999 هجری)

شاه محمد خدابنده
شاه عباس یکم

سلطان مراد سوم عهدنامه استانبول اول
998 هجری قمری
(1590 میلادی)

جنگ 8 ساله
1011 تا 1019 هجری قمری
(1603 تا 1611 میلادی)

 آزادسازی نهاوند
آزادسازی تبریز - 1012 هجری قمری
  آزادسازی ایروان
پیشروی ایرانیان تا ارزروم
شاه عباس یکم سلطان محمد سوم
سلطان احمد یکم
عهدنامه استانبول دوم
1022 هجری قمری
(1613 میلادی)

جنگ 2 ساله
1025 تا 1027 هجری قمری
(1616 تا 1618 میلادی)

  سرکوب شورش گرجی‌ها (1025 هجری)
هجوم عثمانی به نخجوان
هجوم عثمانی به ایروان
نبرد گوگجه (1025 هجری)
نبرد تبریز (1027 هجری)

شاه عباس یکم سلطان احمد یکم
سلطان مصطفی یکم
سلطان عثمان دوم
عهدنامه سراب
1027 هجری قمری
(1618 میلادی)
جنگ 16 ساله
1032 تا 1048 هجری قمری
(1623 تا 1639 میلادی)
 
 فتح بغداد (1623میلادی)
هجوم عثمانی جهت تصرف بغداد (1625 میلادی)
هجوم عثمانی جهت تصرف بغداد (1629 میلادی)
سرکوب شورش گرجی ها (1633 میلادی)
هجوم عثمانی به آذربایجان و ارمنستان (1635 میلادی)
تصرف بغداد به دست عثمانی (1638 میلادی)
شاه عباس یکم
شاه صفی
سلطان مراد چهارم عهدنامه صلح زُهاب
1049 هجری قمری
(1639 میلادی)
جنگ 9 ساله
1135 تا 1144 هجری قمری
(1722 تا 1732 میلادی)
 قیام مردم آذربایجان بر علیه عثمانی
(1136 تا 1141 هجری)
شاه سلطان حسین
شاه تهماسب دوم
سلطان احمد سوم
سلطان محمود یکم
عهدنامه احمدپاشا
1144 هجری قمری
(1732 میلادی)
جنگ 4 ساله
1145 تا 1149 هجری قمری
(1732 تا 1736میلادی)
  نادر شاه افشار سلطان محمود یکم عهدنامه استانبول
1149 هجری قمری
(1736 میلادی)
جنگ 3 ساله (1743-1746میلادی)   نادر شاه افشار سلطان محمود یکم عهدنامه گردان
(1746 میلادی)
جنگ 2 ساله (1821-1823میلادی)   فتحعلی شاه قاجار سلطان محمود دوم عهدنامه ارزروم
(1823 میلادی)

 

 

* این صفحه در دست تکمیل است *
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات آذربایجان می باشد
    Copyright 2015 www.azerbaijanstudiescenter.org